5 viktiga säkerhetstrender inom video & IT

Marknaden för IP-baserade säkerhetslösningar exploderar. Mycket handlar om olika typer av videoövervakning, men även tillståndsdetektering som feber är högaktuellt. Men vad händer egentligen inom området? Ola Edman, Produktägare för videoövervakning på nordisk nivå, sammanfattar fem viktiga områden att ha koll på.

Covid-19 påverkar allt – även vår bransch

Det är svårt att inte gå in på hur Covid-19 påverkar oss, om man ska analysera dagsläget. I Nordamerika och Asien har man sett en sällan skådad försäljningsökning för videorelaterade produkter, framför allt sådana som mäter hudtemperatur. Kraven på verksamheter att efterleva myndigheters krav är höga och om man inte uppfyller dem så tvingas man slå igen. För att visa att man gör allt man kan så har video-/kameraövervakning blivit en viktig faktor. Butiker, sjukhus, restauranger – väldigt många använder videoövervakning för att kontrollera att trängseln inte överstiger riktlinjerna. När man närmar sig gränsen för godkänt antal besökare hänvisas man till att köa utanför. Det sker oftast manuellt, men även automatiserat med intelligenta system.

För att hindra smittspridning är även feberdetektering populärt, och används på flera sätt. Anställda testas på morgonen innan man kommer in på jobbet, har man förhöjd temperatur får man gå hem tills symptomen försvunnit. Vissa verksamheter testar även alla besökare, och om någon har förhöjd temperatur släpps man inte in.

I Norden har genomslaget för dessa lösningar ännu inte varit så starkt. Man kan tycka att det borde vara större, men samtidigt har vi en annan situation som bygger mer på personligt ansvar än att följa regelverk, vilket nog har stor påverkan på efterfrågan.

När många arbetar hemifrån så uppstår även problem när företag ska ta emot leveranser eller släppa in servicetekniker i sina lokaler. Det har lett till en ökad efterfrågan på distanstjänster, där till exempel vårt Säkerhetscenter fått en tillströmning av nya uppdrag. Andra har löst det genom att centralisera passerfunktionen så att ett fåtal kan hantera alla entréer.

Ska man sammanfatta Covid-19s inverkan så har säkerhetsbranschen som helhet tappat under det första halvåret 2020, men Covid-19 har faktiskt också bidragit till en många nya affärer.

Teknikjättarna flåsar branschen i nacken

Teknikjättarna – Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google (ofta kallade FAANG) – fortsätter att etablera sig i hem- och säkerhetsområdet i full fart. Det mesta handlar hittills om prylar för hemmet, som Googles Nest, Amazons Ring och Apple Home – mer avancerat bruk i form av artificiell intelligens ingår i deras uppköp.

Idag är påverkan inom företagsmarknaden begränsad men allt eftersom lösningar för privata användare blir mer kompletta och intuitiva, krävs att det professionella segmentet fortsätter att bevisa sitt mervärde. Både genom produktutveckling och genom att kunna erbjuda mer avancerade tjänster, likväl som nischade lösningar för specifika segment. Något som ställer höga krav och kommer att bli spännande att följa.

Företag som sedan tidigare har fokus på säkerhetsbranschen, som till exempel Motorola och Cisco, fortsätter att konsolidera marknaden och har köpt upp företag inom videoövervakning. Cisco köpte till exempel svenska Modcam i Juli 2020. Trenden går alltså mot färre större aktörer, som dock kan ha flera olika varumärken.

NDAA – National Defense Authorization Act

Det har väl inte undgått någon att USA skärper säkerhetskraven för att få göra affärer med statliga myndigheter. Vissa kinesiska producenter är i skottgluggen – det har handlat om cybersäkerhet samt ifall de har varit involverade i den humanitära situationen för Uighurerna i Kina. Det begränsar vilka produkter och lösningar man får lov att jobba med ifall man vill leverera till amerikanska myndigheter. För att få göra det krävs att man uppfyller kraven som ställs i NDAA.

En konsekvens är att de svartlistade producenternas nya produkter inte längre är godkända av ONVIF, vilket har inneburit att många stora leverantörer har gått ifrån produkter som inte klarar dessa krav.

För företag som inte påverkas av NDAA, så kommer fortfarande kinesiska produkter vara aktuella. För oss i Norden är påverkan begränsad, där NDAA får mer en indirekt påverkan.

Marknaden rör sig mot molnet

Vi har tidigare skrivit om hur molntjänster (se nyhetsbrev nr 4) revolutionerar säkerhetsbranschen. Det finns en uppsjö av videolösningar som är molnbaserade, och vi har hittills bara sett början på det. Det finns begränsningar i bandbredd, men också olika tekniker för att lösa det. Det är en hörnsten för att kunna arbeta med helhetslösningar i överordnade system, och marknaden kommer fortsätta efterfråga uppkopplingar mot molnet (Video Surveillance as a Service, VSaaS) och de möjligheter det innebär.

Den nordiska marknaden har vaknat och det finns en stor efterfrågan på dessa tjänster, både från till exempel myndigheter och finanssektor – men egentligen är frågan relevant för alla typer av verksamheter.

Cybersäkerhet – fysisk säkerhet delar risker med IT

När allt fler produkter kopplas upp, vad vi kallar Internet of Things (IoT), så ökar också kraven på säkerhet i systemen. Det innebär att riskerna för fysisk säkerhet blir mer och mer lika de i traditionella IT-system, och kraven på cybersäkerhet för produkter och lösningar får ytterligare en dimension. Kunskapsnivån på vilken systemintegratör man samarbetar med, och vilket underhållsavtal man väljer, blir då än viktigare.

En annan aspekt som har aktualiserats under pandemin är att inget är starkare än dess svagaste länk. När företag snabbt ställde om till hemarbete och satte upp VPN-uppkopplingar för sina anställda så gick det ibland för fort när hemdatorer kan bli vägen in i systemen.

Säkerhetsmarknaden förändras just nu i en väldig hastighet. Jag tror att vi hittills bara har sett början och den närmaste tiden kommer utvecklingen accellerera. det ska bli intressant att se vad som hänt om bara ett år. Till dess är det bästa råd jag kan ge till företag; gå igenom era säkerhetssystem och företagsrisker för att se hur ni kan få kontroll över helheten. Idag finns tekniken att göra det möjligt, och jag vet att till exempel vårt team av Nordic Advisors gärna vill hjälpa till på resan.

 

imagez5g2f.png

Ola Edman, Sr. Product Manager – Video & IT – Nordic Region