Validrone

2D-positionering av drönare och pilot

De senaste åren har vi sett en trend av att försäljningen av drönare ökar. Marknadsprognosen visar att cirka 20 miljoner drönare ska ha sålts vid slutet av 2019. En ökad användning av drönare innebär också ett ökat hot mot exempelvis luftfart, försvars- och skyddsobjekt. Hotet från drönare kan delas in i fem kategorier baserat på motiv och typ av användare.

  • Företagsspionage (samla information)
  • Hackingattacker (avlyssning, cyberattack, routrar)
  • Transportering (smuggling, fängelser, landsgränser)
  • Terrorattack (attack, vandalisering, maximala skador)
  • Hobby (kollisionsrisk, luftfart, känsliga anläggningar)


Detektering av drönare och pilot

Med STANLEY Validrone finns möjligheten att detektera både drönare och dess pilot med hjälp av 2D-positionering. Detta är möjligt via radiofrekvenssystem (RF) som ”lyssnar” till radiokommunikationen mellan drönare och pilot. Med hjälp av antenner detekteras pilotstyrda drönare och piloten. Räckvidden för detektering är upp till 2,5 km. Möjligheten finns också att installera ett större antal sensorer för att få bättre precision i detekteringen. Validrone är designat att effektivt integrera med existerande IT-infrastruktur, processer och befintlig organisation. Systemet kräver nätverksanslutning och är enkelt att installera. Det använder standardiserade AXIS-stolpfästen (kamerafästen). STANLEY Security installerar och underhåller systemet.


Fördelar med Validrone:

  • Kostnadseffektivt
  • Inga falsklarm
  • Detekterar piloten
  • Integrerar med befintlig IT-infrastruktur och VMS-plattformar
  • Enkel installation


Anslut Validrone till vårt Säkerhetscenter

Validrone kan anslutas till vårt Säkerhetscenter för bättre kontroll över drönartrafiken i ditt luftrum. När systemet upptäcker en drönare larmar det till Säkerhetscenter samt skickar positionen vidare till våra operatörer som kan agera enligt era instruktioner. Dessutom får operatörerna en video. Tack vare detta får du information om när en drönare rör sig i ditt område utan att själv bevaka det.