STANLEY Validrone™

Enkelt och kostnadseffektivt sätt att detektera och positionera drönare samt dess pilot

STANLEY Validrone™ är vår produktserie med lösningar för att detektera och positionera drönare och fjärrpiloter. Lämpligast lösning väljer du utifrån dina behov och vilken typ av perimeter som ska skyddas.  

De senaste åren har försäljningen av drönare ökat. Marknadsprognosen visar att mer än 20 miljoner drönare har sålts världen över. En ökad användning av drönare innebär också ett ökat hot mot exempelvis luftfart, försvars- och skyddsobjekt. Hotet från drönare kan delas in i fem kategorier baserat på motiv och typ av användare.

 • Företagsspionage (samla information)
 • Hackingattacker (avlyssning, cyberattack, routrar)
 • Transportering (smuggling, fängelser, landsgränser)
 • Terrorattack (attack, vandalisering, maximala skador)
 • Hobby (kollisionsrisk, luftfart, känsliga anläggningar)


STANLEY Validrone™ supporterar 95 % av de drönare som finns på marknaden. Drönare utan radiosignaler eller som använder cellulär- eller satellitkommunikation kan inte detekteras. 


Ta reda på om Validrone är en bra lösning för er. 

Läs mer om vår förstudie och gör vårt självtest här!

Om självtestet visar att Validrone kan passa er verksamhet kan ni ta del av vår förstudie.
Med hjälp av förstudien kan vi:  

 • Få mer kunskap om ert luftrum
 • Identifiera riskerna med oönskade drönarintrång 
 • Förse dig med data och kunskap som ger dig insikter för ett säkrare luftrum

 

Detektering av drönare

STANLEY Validrone™ är ett radiobaserat system som detekterar och positionerar drönare på avstånd upp till 3 km. Systemet kartlägger drönarens position på en karta och under förutsättning att fjärrpiloten är inom synhåll kan även piloten positioneras. Validrone™ möjliggör unik situationsmedvetenhet genom dess långa räckvidd som tidigt upptäcker hot samt visuell verifiering genom automatiskt positionerade PTZ-kameror. På så sätt kan du bedöma hotet och sätta in adekvata åtgärder.

 


Fördelar med Validrone:

 • Kostnadseffektivt
 • Färre falsklarm
 • Skalbar
 • Integrerar med befintlig IT-infrastruktur och VMS-plattformar
 • Enkel installation
Validrone Essential.jpg
Validrone™ Essential

Validrone™ Essential är en snabbt distribuerbar sensor för drönardetektering som tillhandahåller larm och rapporter om aktiviteter i luftrummet i realtid. Tjänsten är anpassad för små och mellanstora anläggningar såsom kontorsfastigheter, fabriker, datacenter och mindre fängelser. 

 

Validrone Professional.jpg
Validrone™ Professional

Med Validrone™ Professional kan du, tack vare en integrerad PTZ-kamera, detektera, positionera och verifiera drönare i ditt luftrum på ett kostnadseffektivt sätt. Tjänsten är väl anpassad för små och mellanstora anläggningar såsom kontorsfastigheter, fabriker, datacenter och mindre fängelser. 

Validrone Enterprise.jpg
Validrone™ Enterprise

Validrone™ Enterprise är den mest sofistikerade lösningen inom Validrone. Med hjälp av RF-sensorer runt om anläggningen lokaliserar man inkräktande drönare och får en visuell verifiering genom att välja den PTZ-kamera som är närmast drönaren. Validrone Enterprise passar mellanstora och stora anläggningar såsom fängelser, kraftverk och flygplatser. 

Ladda ned Essential datablad:

icon_brochure_essential1.png

Ladda ned Professional datablad:

icon_brochure_professional.png

Ladda ned Enterprise datablad:

icon_brochure_enterprise.png

Ladda ned Validrone™ produktblad:

PSD-Validrone-Download-Icon-brochure.jpg


Anslut Validrone till vårt Säkerhetscenter

Validrone™ kan anslutas till vårt Säkerhetscenter för bättre kontroll över drönartrafiken i ditt luftrum. När systemet upptäcker en drönare larmar det till Säkerhetscenter samt skickar positionen vidare via en videoström till våra operatörer som kan agera enligt era instruktioner. Tack vare detta får du information om när en drönare rör sig i ditt område utan att själv bevaka det.