Validrone™

2D-positionering av drönare

De senaste åren har försäljningen av drönare ökat. Marknadsprognosen visar att mer än 20 miljoner drönare har sålts världen över. En ökad användning av drönare innebär också ett ökat hot mot exempelvis luftfart, försvars- och skyddsobjekt. Hotet från drönare kan delas in i fem kategorier baserat på motiv och typ av användare.

  • Företagsspionage (samla information)
  • Hackingattacker (avlyssning, cyberattack, routrar)
  • Transportering (smuggling, fängelser, landsgränser)
  • Terrorattack (attack, vandalisering, maximala skador)
  • Hobby (kollisionsrisk, luftfart, känsliga anläggningar)


Detektering av drönare

Med STANLEY Validrone™ finns möjligheten att lokalisera drönare med hjälp av 2D-positionering. Validrone™ är ett radiofrekvensbaserat system (RF) som ”lyssnar” till radiokommunikationen mellan drönare och pilot.

Med hjälp av antenner detekteras och positioneras drönare upp till 2 km. Kostnadseffektiva sensorer möjliggör installation av ett större antal sensorer för att täcka stora områden.

Validrone™ är designat att effektivt integrera med existerande IT-infrastruktur, processer och befintlig organisation. Det finns möjlighet att låta Validrone™ automatiskt styra PTZ-kameror. Systemet kräver nätverksanslutning och är enkelt att installera. STANLEY Security installerar och underhåller systemet.


Fördelar med Validrone:

  • Kostnadseffektivt
  • Färre falsklarm
  • Skalbar
  • Integrerar med befintlig IT-infrastruktur och VMS-plattformar
  • Enkel installation


Anslut Validrone till vårt Säkerhetscenter

Validrone™ kan anslutas till vårt Säkerhetscenter för bättre kontroll över drönartrafiken i ditt luftrum. När systemet upptäcker en drönare larmar det till Säkerhetscenter samt skickar positionen vidare via en videoström till våra operatörer som kan agera enligt era instruktioner. Tack vare detta får du information om när en drönare rör sig i ditt område utan att själv bevaka det.