STANLEY IntelAssure™

Cybersäkerhet för dina säkerhetssystem

Utvecklingen av fysisk säkerhet och IT-säkerhet kräver nya och innovativa processer och teknologier för att säkra de anställda och företagets värden. Varje videoövervakningssystem har en unik uppsättning med komponenter som hjälper till att skydda ditt företag mot oönskade händelser.

Problemet är den ökade komplexiteten för systemen. Hur säkrar man att systemen fungerar som tänkt, och att de i sig själva inte är en IT-risk i en värld där konsekvensen av fel kan vara dramatiska?

STANLEY IntelAssure™ är STANLEYs intelligenta automatiseringssystem för att kontinuerligt:
  • DETEKTERA och rapportera eventuella problem eller risker med ditt säkerhetssystem
  • DIAGNOSTICERA källan till felet för att effektivisera felsökningen
  • REKOMMENDERA en lösning på problemet för att minimera tiden systemet inte fungerar och därmed öka effektiviteten

 

Lös problemet med saknade videoinspelningar

En videoövervakningslösning kan vara komplex. Många organisationer och företag fokuserar på behovet att hantera video först när en händelse har skett. De underskattar ofta hur viktigt det är att ha en översikt på systemets helhet, veta vad de faktiskt har och att känna till om en av alla komponenter inte fungerar, eller bara delvis fungerar. Med STANLEY IntelAssure™ får ni kontroll över er videoövervakning och att systemet fungerar korrekt. 

 

Fokusera på din kärnverksamhet

Med STANLEY IntelAssure™ kan dina anställda fokusera på de strategiska säkerhetsaspekterna i stället för att spendera onödig tid på manuell övervakning av säkerhetssystemen. STANLEY IntelAssure™ detekterar säkerhetsproblem, diagnostiserar felet och rekommenderar en specifik lösning. Är systemet uppkopplat till STANLEYs SäkerhetsCenter kan våra tekniker i tillägg koppla upp sig på distans för att lösa saker utan att behöva skicka tekniker ut till dig vilket kan möjliggöra mer kostnadseffektiv problemlösning.

 

STANLEY IntelAssure systemöversikt™

STANLEY IntelAssure™ gör det lätt att identifiera problem med ditt system.  Genom en översikt i realtid via webbläsare eller mobilapplikation får du färgkodade händelser samt rekommendationer för hur de ska hanteras. Denna information kan vara tillgänglig både för STANLEY och för dig, vilket effektiviserar support och underhåll. Dessutom får du kontroll på både nulägesstatus samt historiska rapporter genom full transparens.
Röd = nedtid, Gul = händelse, Grön = inga problem

Automatiserade mail och notiser från mobilapplikationen kan skickas till specifika mottagare såsom säkerhetsansvarig, systemadministratör eller direkt till tekniker.

Integrera din fysiska säkerhet och IT- säkerhet

Genom att använda STANLEY IntelAssure™ för ditt säkerhetssystem kommer du att minska riskerna och frigöra tid. STANLEY IntelAssure™ ger en detaljerad och uppdaterad översikt över alla komponenter i din lösning. 

Få besked när enheter bör uppdateras så att eventuella säkerhetshål stängs innan det har uppstått ett problem. Cybersäkerhet för dina säkerhetssystem kräver att man inte bara konfigurerar dem rätt till att börja med, utan att man även ser till att de håller sig säkra under hela den tiden som de ska användas.