STANLEY Flow

Enkel inpassering via mobilapplikation

Säkerhetskraven ökar för varje dag och smidiga tillträden är viktiga för att den dagliga verksamheten ska fungera. STANLEY Flow erbjuder en kostnadseffektiv och säker tjänst för tillträde via mobilapplikation. Tjänsten erbjuder möjligheten att få tillträde till passager genom mobilapplikation och att enkelt öppna via mobilen. Detta innebär att man inte längre behöver administrera nycklar eller brickor för passersystem, returer från tillfälliga användare etc. Lösningen lämpar sig utmärkt där inpasserande mindre frekvent ska ha tillgång till access.

 

Användarvänligt

Systemet administreras via webbportal, där administratör flexibelt kan lägga till och ta bort användare och tilldela passager (dörrar, portar etc.). Via e-post får mottagaren en länk för nedladdning av applikationen och kan omgående få tillträde. Med tjänsten ges nya möjligheter att kontrollera vem som får tillträde till lokaler och när detta sker. Det är även möjligt att tillåta inpassering under viss tid/tidsintervall. STANLEY Flow erbjuder ett enkelt gränssnitt som ger full flexibilitet och är klar att användas omedelbart.


Snabb och enkel installation

Då tjänsten är kompatibel med flertalet befintliga leverantörer av låssystem, kan befintlig utrustning behållas. Komplettering görs med dörrhandtag alternativt adapter. Handtag installeras på dörren utan krav på kabeldragning. Möjlighet finns att även ansluta mot befintliga kabelanslutna dörrar som integreras i lösningen för tillträde via mobilapplikationen.


Enkelt tillträde - överallt

STANLEY Flow förutsätter mobiltäckning alternativt tillgång till WIFI i samband med att access tilldelas. Däremot krävs inte tillgång till internet/WIFI för att använda tjänsten efter att behörighet mottagits. Tillträdesbehörigheterna distribueras till slutanvändarens mobila enheter och ger tillträde när användaren är fysiskt nära den låsta passagen.

Fördelar med STANLEY Flow

  • Mobilapplikation med information om passagens plats/positionering
  • Enkel öppning via knapptryckning
  • Enkelt tillträde för tillfälliga besökare
  • Tillträde administreras i realtid
  • Låg investeringskostnad då befintliga mobiltelefoner används
  • Kostnadseffektivt alternativ i jämförelse med att investera i nytt passersystem  
  • Laddas ned från GooglePlay eller Appstore
  • Webbaserat