STANLEY Assure™

Forma din unika säkerhetslösning enkelt och kostnadseffektivt

STANLEY Assure

Med Stanley Assure™ finansierar vi er säkerhetslösning- Här ingår en valfri kombination av våra tjänster och produkter. Med den friheten kan du forma din säkerhetsfunktion precis som du vill ha den. Allt till en månadskostnad utan föregående investeringar – plus många andra fördelar!

 

Modern affär

Allt fler väljer att fokusera och maximera sin investering i den egna kärnverksamheten. En bra säkerhet är ofta en avgörande faktor för att lyckas med sin verksamhet.

– Så låt oss ta hand om helheten och presentera en komplett lösning som svarar upp till era önskemål utan att Ni behöver avsätta en traditionell investering.

Lönsam säkerhet

Att hyra är ekonomiskt fördelaktigt på många sätt, jämfört med att göra egna investeringar.

 Med STANLEY Assure™ följer många fördelar för dig som kund:

  • Ni kan investera pengar i er kärnverksamhet och sannolikt generera avkastning som är större än kostnaden för finansiering.
  • Möjlighet att överlåta hela avtalet till exempel vid frånträde av lokal.
    Betala endast för den tid ni faktiskt använder det.

  • Skapar ett enklare avtalsförhållande. Service, Tjänster och Finansiering följer samma avtal och löptid. Flexibelt att utöka avtalet utan ett traditionellt investeringsbeslut.

  • Vi kan skapa unika avtal för varje anläggning och sedan samfakturera så att ni får en faktura för hela ert engagemang.

  • Ni får samtliga delar i avtalet levererade från samma part. Starkt förhandlingsmandat med Stanley – jmf. Avtalad finansiering med en bank som kräver full betalning oavsett systemprestanda.

  • Flexibilitet i avtalstid – STANLEY Security kan anpassa löptiden mellan 4-10 år för att bemöta era behov och månadsbudget.

  • Vi garanterar en fast kostnad för finansieringen under hela avtalsperioden

  • Budgetering och kostnadsuppföljning blir enkel och transparent