STANLEY Analytics

Kontinuerlig mätning av flöden för att effektivisera och planera verksamheten

STANLEY Analytics erbjuder en unik funktion att omvandla information från kamerasystem till statistik och nyckeltal, vilket kan användas för att effektivisera och planera verksamheten med fokus på bättre lönsamhet, tillgänglighet och kundservice.

Tjänsten erbjuder kontinuerliga mätningar av flöden baserat på samtliga kunder till skillnad från enkätundersökningar etc.


STANLEY Analytics erbjuder mätning av följande nyckeltal:

 • Antal personer i kö, beräknad kötid samt antal personer som lämnar kön
 • Servicehastighet från beställning till servering
 • Disponering av lokal, tillgänglighet och antal lediga platser
 • Produktionseffektivitet, flöden
 • Kunder som avviker i anslutning till entré, antal förbipasserande vid skyltfönster, antal som tar del av reklamerbjudande
 • Övervakning av obehörig inpassering
 • Sammanställning av information med inriktning på att förhindra slöseri (hållbar produktion)

 

STANLEY Analytics möjliggör uppföljning synkroniserat till andra system, t.ex. händelsebaserad marknadsföring. Vid avvikelse från exempelvis restaurangens eller butikens policy för maximal kötid kan aktivering ske av TV-skärmar med anpassade erbjudanden, med exempelvis snabbare tillagningstid, information om kötid, antalet lediga platser, meddelande om att öppna ny kassa etc.

Tjänsten har möjlighet att använda befintliga kamerasystem och är systemoberoende. Befintliga bildskärmar samt högtalarsystem kan användas.

STANLEY Analytics erbjuder användande av RFiD-tags, med möjlighet att larma, spåra och mäta material inom ett visst område. Tekniken tillhandahåller även funktion att mäta avvikelser med möjlighet till larmfunktion i befintliga miljöer (värme, kyla, fukt, ljus/mörker, vibrationer, batterikapacitet m.m.). Tjänsten kan även erbjuda övervakning av passage där obehörig person medföljer behörig person, s.k. tailgaiting. Detta kan aktivera larm samt tillhandahålla statistik för mätning av antalet obehöriga passager.

KPI Queue Management:

 • Queue Alert - mäter tiden i kö, längden på kön och antal personer i kö
 • Speed of Service - mäter servicehastighet från beställning till leverans
 • Walk-Offs - mäter antalet personer som lämnar kön

KPI Area Management:

 • Heatmapping - mätning av lokalens utformning och tillgänglighet
 • Available Seats - tillgänglighet och antal lediga platser
 • Loitering - information, statistik samt åtgärd av hinder i områden enbart avsedda för flöden

KPI Additional Management:

 • Potential Customer - avvikelser i anslutning till entré, antal förbipasserande vid skyltfönster samt antal som tar del av reklamerbjudande 
 • RFiD, flexibel mätning, uppmärksamhet, larm och spårning
 • Tailgaiting, övervakning av obehörig inpassering