Trygghet vid ensamarbete

Enligt Arbetsmiljöverket drabbas varje dag sex arbetstagare så allvarligt av hot eller våld på arbetet att de tvingats vara sjukskrivna. För en del innebär det att vara sjukskriven från arbetet en längre tid på grund av de fysiska skadorna eller den psykiska belastningen det innebär att bli utsatt för hot och våld på sin arbetsplats. Källa: Arbetsmiljöverket

STANLEY erbjuder dig och dina anställda mobila lösningar avsedda för personsäkerhet, STANLEY Trygg och STANLEY Guard™. Oavsett om det rör sig om arbete i butik, på väg till kundbesök eller vid ensamarbete, dag som natt, är man aldrig längre än en enkel knapptryckning bort från att kunna larma. Vårt Säkerhetscenter ser till att rätt insats sätts in. 

Vårt Säkerhetscenter är en knapptryckning bort 

Tjänsterna lämpar sig väl för verksamheter med ökad hotbild, eller där personal rör sig över stora ytor och när som helst kan utsättas för risk – speciellt vid arbete på udda tider och vid planerat eller oplanerat ensamarbete. Vårt Säkerhetscenter skyddar anställda i din verksamhet som utför sitt arbete på utsatta platser eller som befinner sig på väg där en extra trygghet är önskvärt genom att kunna lokalisera var nödlarmet kommer ifrån och därmed tillkalla hjälp till platsen med hjälp av de inbyggda GPS-funktionerna.

Aktivt säkerhetsarbete i en mobil värld

Hjärtat i STANLEY Trygg utgörs av en robust och vädertålig trådlös enhet som du kan bära med dig var som helst för att ge ett tyst larm vid direkt eller indirekt fara. När larm ges kopplar våra erfarna operatörer upp sig och lyssnar av situationen och även talar med den som larmar när enheten är programmerad för ensamarbete. Allt för att kunna sätta in rätt åtgärd – väktare, kontaktperson i verksamheten eller polis vid hotfulla situationer - och på så sätt bistå den larmande på effektivaste sätt.

STANLEY Guard™ är en mobil applikation på din smartphone och är därmed extra flexibel och smidig att använda för den som alltid vill ha med sig sin trygghet. Precis som i STANLEY Trygg så kan du utlösa larm på olika sätt med antingen en dold profil eller som avskräcker. Lägg in information om de situationer där du behöver ett extra skydd när du startar Möteslarm eller ge dina kontaktpersoner en beskrivning av den resa du tänker göra i Resefunktionen. Vid larm spelar din smartphone in ett par videosekvenser med ljud som skickas till vårt Säkerhetscenter där våra operatörer dygnet runt agerar för att hjälpa dig.

Läs mer om STANLEY Trygg här 

Läs mer om STANLEY Guard™.