InsatsCenter24 är mer än en larmcentral. Det är ett modernt högteknologiskt center där vi tar emot brandlarm med detaljerad information som talar om exakt vilken detektor som utlöst brandlarm vilket förkortar insatstiden avsevärt för räddningstjänsten. InsatsCenter24 erbjuder även Onlineservice som ger trygghet på distans i brandskyddsarbetet.

InsatsCenter24:s tjänster underlättar och kostnadseffektiviserar det dagliga arbetet för ett säkert brandskydd som alltid ska stå redo att larma i tid.

Vad gör InsatsCenter24 unikt?

InsatsCenter24 skiljer sig från vanliga larmcentraler eftersom vi ser larmmottagning som en del av arbetet med brandskydd. Vi är den enda säkerhetsleverantör som har en exklusiv larmcentral med moderna tjänster för brandskydd. Våra larmoperatörer på InsatsCenter24 är utbildade för att kunna hantera frågor som berör brandskydd.

InsatsCenter24 stödjer våra kunder dygnet runt för att upprätthålla ett säkert brandskydd genom kunskap och detaljerad information om brandlarmets samtliga funktioner. InsatsCenter24 tar ansvar för hela händelsekedjan i brandlarmet och göra en ”säker bedömning” av varje händelse som sker i systemet.

InsatsCenter24:s ansvar upphör inte där den traditionella larmkedjan ”från larm till åtgärd” gör utan fortsätter när funktionen i brandskyddet är återställd, vårt arbete pågår alltid – men i olika faser.

Personalen på InsatsCenter24 är alla handplockade för uppgiften och de är välutbildade i regelverket för brandlarm i Sverige.Självklart är InsatsCenter24 kvalitetscertifierat, miljöcertifierat och certifierat enligt SSF 136.