Kameracentralen

 

Vår tredje del i Säkerhetscenter är Kameracentralen. Här ansvarar kameraoperatörer, som är specialister på att tolka vad som händer, för säkerheten via kamera. Kameror har blivit allt vanligare som ett komplement, och i vissa fall ersättning, för traditionella ronderingar på plats. Med dagens IP-baserade kameror är möjligheterna stora att kunna övervaka och skydda effektivare, både med avseende på säkerhet och kostnad.

Våra operatörer lär sig, genom att bli väl bekanta med miljön, att kunna skilja på någon som är ute i olovligt syfte eller bara en oskyldig hundpromenad. Att kunna avgöra vad som är skarpt läge är en egenskap som är nödvändig för att lyckas som kameraoperatör. En annan viktig uppgift för kameraoperatören är att se till att systemet hålls i trim för att så snabbt som möjligt upptäcka obehöriga.