Remote Security Management

STANLEY Remote Security Management tar driften och underhållet av dina säkerhetssystem till helt nya nivåer. Vårt dedikerade Remote Team driver, underhåller och övervakar dina system på distans - så att du kan fokusera på att driva ditt företag.

 

 

Fördelar med Remote Security Management: 
  • Reducerar omkostnader för fysisk driftspersonal
  • Övervakning från vårt säkerhetscenter dygnet runt, året runt
  • Dedikerade fjärrtekniker driftar och underhåller på avstånd
  •  Vi administrerar systemen, så du kan fokusera på din verksamhet

 

 

Remote Security Management, även kallad Fjärrsäkerhetsadministration, är en kostnadseffektiv lösning för extern övervakning av er verksamhet. 

Det skapar möjligheten att administrera er verksamhets säkerhet 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året - så att du slipper administrera systemet själv.

Lösningar såsom: 

 

Kombinera teknik från videoövervakning, åtkomstkontroll och inbrottssystem för att kunna hantera både de traditionella säkerhetsvakterna på avstånd såsom gästvalidering, fordons- och personalåtkomst och områdessäkerhet, men också fjärrstyrt underhåll, felsökning och administration av t.ex. användare och användarkoder.

Läs mer om våra videotjänster och fjärrtjänster via video här. 

 

Möjligheter med Remote Management
  • Dedikerat Remote Team kan på distans korrigera fel som uppstår
  • Vi kan administrera användare i larmsystemet åt dig
  • Snabb service, du behöver inte vänta på att en tekniker kommer ut på plats
  • Utnyttja din tid optimalt och undvik egen driftshantering och underhåll
  • Snabb hantering av fel, direkt när de uppstår
  • Undvik driftsstörningar och onödig tid för felsökning

Vi kan hjälpa till med ett antal olika typer av fjärrhanteringstjänster, till exempel underhåll av Management Servers, administration av dina användare, användarkoder och åtkomstkort, eller till och med erbjuda fjärrvaktstjänster som Remote Gatekeeper och videorondering.

Genom att låta oss hantera drift och administration av dina system kan du istället fokusera på att driva ditt företag, mer effektivt och lönsamt. Det är möjligt att prenumerera på tjänsterna, beroende på behov, eller helt enkelt få hjälp i de fall där det är bättre för oss att göra uppdateringar eller ändringar än att du själv gör dem.