Många företag saknar rutiner för hanteringen av fysiska nycklar. Med vårt låsschema håller vi reda på vilka nycklar din verksamhet är beroende av, var de passar och vem som har tillgång till dem, vi håller reda på vilka dörrar som är avsedda för utrymning. Om vi får förtroendet att hantera din låsmiljö tillsammans med leveransen, driften och servicen av din elektroniska entrélösning kan vi fullt ut säkra så att alla passager och utrymningsvägar fungerar som de skall.

När den fysiska begränsningen utgör ett problem

Den fysiska låsmiljön är lätt att underskatta, om passersystemet av någon anledning slutar att fungera och du blir beroende av mekaniska lås för att säkra driften eller säkerheten kan det redan var försent, ett lås som inte är använt eller genomgått service på 1-2 år har en tendens att sluta fungera. STANLEY Security erbjuder fullservice på de installationer, mekaniska eller elektroniska, som vi levererar - har du redan investerat i lås och annan utrustning som krävs täcker vår grundservice allt utom kostnader för reservdelar till din låsmiljö eller arbetskostnad för servicetekniker. Med vårt serviceavtal och med en gemensam årlig revision tar vi ansvar för hela ditt entrésystem. Ett serviceavtal med oss innebär att vi också ser till att din hårdvara fungerar och planerar revision av din säkerhetslösning så att den alltid är anpassad till verksamhetens storlek och behov och att den motsvarar försäkringsbolagens krav!

Var på din vakt mot dubbla kostnader

Vårt erbjudande är unikt. En partner som löser alla dina frågetecken kring drift och säkerhet, du behöver inte oroa dig för dubbla, eller flerdubbla, kostnader för att låssmeder, larmtekniker eller andra involverade parter skyller på varandra på grund av oklara felkällor. Vi utför allt i egen regi eller genom noga utvalda och ackrediterade partners – det viktigaste: du behöver bara ha en partner i säkerhet och är aldrig mer än ett samtal bort från en bekymmersfri tillvaro. Du får full kontroll på dina kostnader genom att vårt erbjudande bygger på ett fast månatligt pris.

Vår expertis

Vi är medlemmar i Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR) och är certifierad anläggarfirma inom lås enligt SSF1040. Våra medarbetare har gesäll- och låssmedsmästarbrev och håller sig löpande uppdaterade inom nya produkter, lösningar, lagstiftning och standarder för lås. 

   SBSC Lås   

I låsverkstan

Sabina arbetar som låssmed i Stanleys låsverkstad med tillverkning av cylindrar och nycklar. Hon tar emot beställningar i butiken och via mejl samt hjälper till med att bygga upp låssystem. Låsverkstaden är en central funktion för låsverksamheten och finns i Huddinge, söder om Stockholm.

 

Här berättar hon om arbetet i låsverkstan.

Dörrskydd i 3-butikerna

Hi3G Access AB är ett av Sveriges ledande företag inom telefoni och bredbandstjänster med många butiker och kontor runt om i Sverige. Företaget sökte en problemfri vardag när det gäller säkerhet.

Läs hur Hi3G löste behovet här.