Kriser kan uppstå i alla typer av verksamheter. Det kan till exempel röra sig om brand, vattenskada, personskada, rån eller inbrott. När en kris väl inträffar på ett företag är det viktigt att agera snabbt för att minimera skadans omfattning. Genom att ha en utarbetad krishanteringsplan, kontinuitetsplanering och givna rutiner kan verksamheten snabbare komma på fötter igen. Vi erbjuder tjänster för bland annat:

  • Krisjour
  • Beredskapsjour
  • Säkerhetsjour

 

Krisjour

Med STANLEYs Krisjour kan vi hjälpa er med samordningen i krishanteringsplanen. I händelse av kris informerar och aktiverar vi delar av er organisation enligt fördefinierade rutiner och hjälper personerna som redan finns på plats. Vi har stor vana av att stödja vid kriser och andra akuta tillbud. Våra operatörer blir det stöd och den trygghet som behövs i en krissituation.

Oavsett dag eller tid på dygnet så kan STANLEYs Krisjour hjälpa er att:

  • Sammankalla företagets krisledningsteam
  • Vara ett stöd i krisledningsarbetet enligt era egna rutiner eller enligt STANLEYs rekommendationer enligt best practice
  • Skapa enkelhet för era anställda med en kontaktväg vid kriser
  • Hantera och uppdatera kontaktlistor