Kraven som försäkringsbolagen idag ställer på larm, lås och byggnadsteknisk säkerhet är tuffa. Effekterna av ett inbrott kan bli förödande; verksamheten drabbas av störningar och produktionsbortfall. Uteblivna leveranser skadar företagets trovärdighet och relationen till kunderna. Dessutom leder inbrott ofta till otrygghet på arbetsplatsen och att personalen känner obehag inför att gå till jobbet – och för att stöta ihop med någon obehörig i lokalerna.

Att investera i en säkerhetsanläggning för att skydda sig mot inbrott är en självklarhet idag för de flesta företag. Syftet med inbrottslarm är att så tidigt som möjligt ge larm vid intrång i de lokaler eller områden utomhus som är skyddade med inbrottslarm. När ett inbrottslarm projekteras och installeras så krävs sakkunskap på larmområdet men även kännedom om de tillvägagångssätt som kan förekomma av en obehörig som försöker göra intrång.

Tidig upptäckt – Rätt åtgärd

Inbrottslarmsystem skiljer sig från andra larmsystem bl. a. genom att det kopplas till och från dagligen. Dessutom måste ett inbrottslarmsystem kunna avgöra vem som är vän och vem som är fiende. Ett inbrottslarm består av ett antal delar som i samverkan upptäcker och ger larm vid obehörigt intrång i de övervakade lokalerna. Vid utlöst larm kan larmklockor och sirener starta för att ge en avskräckande effekt, samtidigt som larmet överförs via telenätet till en larmcentral. Larmcentralen kontaktar bevakningsföretag och polis som åker ut och om möjligt griper förövaren, tar hand om eventuella skador, återställer larmet samt kontaktar innehavaren av larmanläggningen om skador uppstått.