Tom Vetterlein, produktansvarig berättar mer om STANLEY Guard:

"Det som främst skiljer STANLEY Guard från andra appar är att den är integrerad mot vårt Säkerhetscenter så att larmmottagning och assistans till användare i nöd går snabbt och effektivt."

Videosekvenser och dold larmprofil
"En fördel med STANLEY Guard är dock att den skickar ett par videosekvenser med ljud vid larm som vårt Säkerhetscenter kan använda som ytterligare vägledning för att förstå situationen som användaren befinner sig i. Appen är väldigt flexibel när det gäller att justera profiler och inställningar för att passa användarens situation och risker. T ex kan man ställa in en dold larmprofil så att det inte märks att man han larmat på plats för att inte råka eskalera en hotfull situation. Det finns en rad intressanta tilläggsfunktioner som gör att den går att använda i olika situationer, inte bara för att kunna larma vid en hotfull situation." 

Timerlarm
"Om man arbetar ensam så kan man ställa in ett timerlarm där man även lägger in information om vad man ska göra för att ge vårt Säkerhetscenter bra möjligheter att tillse rätt hjälp. Det som är mycket bra med just den funktionen är att så fort du skapat timerlarmet så skickas det tillsammans med de noteringar man gjort till vårt Säkerhetscenter så att det går larm även om användarens telefon blir strömlös eller på annat sätt slutar fungera. Det är en bra trygghet."

Kontaktpersoner och kartvy
"Användaren kan själv lägga in de kontaktpersoner som också få larm och information från användaren. För att ytterligare trygga sin omgivning och sig själv kan användaren skapa en resa från en smidig kartvy där man anger startpunkt och destination samt e v tilläggsinformation. Resan skickas då iväg till användarens kontaktpersoner som kan gå in och i realtid se var användaren befinner sig."

En samordnade organisation med snabba kontaktvägar till hjälp
"Fördelen med STANLEY Guard framför andra appar är att den är integrerad mot vårt Säkerhetscenter samtidigt som den ger användaren en stor personlig frihet att skapa ett kontaktnät i sin omgivning. Många andra appar fungerar säkert alldeles utmärkt till vardags rent privat men när det gäller ensamarbete och arbetsmiljö så räcker det inte med att förlita sig på sin omgivnings beredskap och förmåga att agera vid nödsituation. Därför är STANLEY Guard på en högre skyddsnivå eftersom vårt Säkerhetscenter finns tillgängligt dygnet runt, året runt för att hjälpa den nödställde med snabba kontaktvägar till polis och räddningstjänst om olyckan skulle vara framme."