STANLEY Kundportal är en webbtjänst som på ett enkelt och överskådligt sätt ger dig som säkerhetsansvarig kontroll över allt som händer och sker gällande larm, orsaker och åtgärder. Inte bara i realtid utan även över tid.

När larmet går får du tillgång till informationen via Kundportalen. Du kan enkelt följa var larmet gått, vad som orsakat larmet, vilken åtgärd som satts in, hur återställningen gått till och inte minst hur snabbt STANLEY Security agerat.

Med statistikens hjälp i kundportalen kan du effektivisera och förbättra säkerheten och minska administration och kostnader för larm, åtgärder och anläggningar över tiden.

Läs mer i pdf:en till höger och hör av dig till oss om du vill veta mer om kundportalen genom intresseanmälan här nedanför.

Mer information om kundportalen

Intresseanmälan till portalen

Namn
Företag
Adress
Epost
Telefon
Jag samtycker till att STANLEY Security tar del av min information.