När en verksamhet växer, ökar behovet av mer komplexa säkerhetslösningar. Samtidigt ökar behovet av kontroll och överblick av system, larm och åtgärder som sker inom organisationen. För att möta dessa behov har vi utvecklat ett antal verktyg för självhjälp, både mobilapplikationer och webbtjänster, som enkelt och överskådligt ger dig som säkerhetsansvarig smidig tillgång och kontroll över dina säkerhetslösningar.

Via vår kundportal kan du exempelvis söka information om händelser, skönja trender och säkerställa att rätt information finns kring din anläggning. Här lägger du också beställningar på förändringar av din information. Ett aktivt arbete i portalen kan definitivt löna sig genom att tillsammans med oss upptäcka saker som behöver korrigeras.