Utbildning Anläggningsskötare Automatiska brandlarm

Nu öppnar vi återigen upp vår utbildning Anläggningsskötare - Automatiska brandlarm. Av hänsyn till den pågående pandemin kommer vi under hösten 2021 att genomföra utbildningen digitalt. 

 

En anläggningsskötare behöver god förståelse och kunskap om sin brandlarmanläggning samt hur denna är en del av byggnadens totala brandskydd. Genom detta kan anläggningsskötaren också ta en aktiv del i företagets arbete med att minska antalet onödiga larm. Enligt SBF 110:8 är det ett krav att man som anläggningsskötare för automatiska brandlarm ska vara utbildad.

Målet med vår anläggningsskötarutbildning är att bygga förståelse, kunskap och intresse för skötsel och underhåll av brandlarmanläggningen som en del av byggnadens totala brandskydd.

Observera att utbildningarna hålls på svenska och att tillhörande kurslitteratur endast finns tillgänglig på svenska.

Utbildningen hålls varje onsdag, 1 september-1 december med ett begränsat antal deltagare.

Ladda ned vår folder och läs mer om vår utbildning Anläggningsskötare - Automatiska brandlarm:

 

Anläggningsskötarutbildning broschyr.jpg