Kursdatum - Anläggningsskötare

2020
STANLEY Security har för att minska smittspridningen av COVID-19 (Coronavirus), beslutat att ställa in resterande av höstens Anläggningsskötarutbildningar.
Vi återkommer med ett kursprogram för våren när vi, utifrån rådande läget, vet hur dessa kan genomföras.

Har du några frågor är du välkommen att maila till Gunilla Petersson, gunilla.petersson@sbdinc.com

 

 

Utbildning och information utgör hörnstenar när det gäller att upprätta och säkerställa ett väl fungerande Systematiskt Brandskyddsarbete där alla skall känna sig delaktiga. Utbildning ligger i såväl samhällets intresse som företagets men även på individens. Ju högre utbildningsnivå vi har och ett kvalitetssäkert brandskyddsarbete desto färre tillbud, olyckor och tragiska händelser. Stanley Security Sveriges mål är att leverera utbildningar och kurser anpassade till vår kunds verksamhet och för de förändringar som sker i samhället.

Vi anordnar utbildningen Anläggningsskötare - Automatiska brandlarm inom brandskydd.

Observera att utbildningarna hålls på svenska och att tillhörande kurslitteratur endast finns tillgänglig på svenska.

Erbjudande till dig med serviceavtal på ditt brandlarm

STANLEY Security erbjuder dig som har serviceavtal på ditt brandlarm och deltar på en av våra anläggningsskötarutbildningar en kostnadsfri möjlighet till fördjupad handhavandeutbildning samt genomgång av funktionerna på ditt brandlarm.