För oss är brandskydd alla förebyggande åtgärder som syftar till att eliminera risken för brand och skador till följd av brand. Detta innebär att brandskydd kan vara många olika åtgärder som ensamt eller tillsammans fungerar för att uppnå ett gemensamt mål; att trygga människor, verksamhet och produktion.

STANLEY Security hjälper företag att skapa verksamhetsanpassade och användarvänliga tekniska brandlarmslösningar som effektivt detekterar begynnande brand. Brandskyddssystemet kan även vara programmerat att utföra en mängd skadebegränsande insatser såsom stängning av brandavskiljande dörrar, stoppa/starta fläktar, öppna rökluckor eller stänga av drift och starta utrymningslarm. Tillsammans med ett kvalificerat och kontinuerligt underhåll från vår geografiskt välrepresenterade serviceorganisation och vår dedikerade larmcentral för brand, InsatsCenter24, erbjuder vi ett pålitligt brandskydd utifrån Era behov.

Här nedan följer de brandlarmssystem som vi använder, som uppfyller EN54 standarden samt de hårt ställda krav vi ställer för din trygghet:

System 512G3:

  • System512G3 är ett analogt adresserbart brandlarmsystem, som är skalbart upp till 30 centraler.
  • EBL 512 G3 har även möjlighet att anslutas mot konventionella detektorer.
  • Möjlighet att ha System512ASI central ( EBL 512 ) och parallellt med 512G3.


System 128:

  • System128 är ett analogt adresserbart brandlarmsystem.
  • EBL 128 har även möjlighet att anslutas mot konventionella detektorer.

 

 

  • Läs mer om

  • Stanley Fire ; läs mer om våra olika avtalspaket gällande brandskydd här
  • Utbildning ; läs mer om våra utbildningar här
  • InsatsCenter24 - vår larmcentral specialiserad för brandlarm

 

För mer information om våra brandlarmssystem, klicka här. 

 

Är du brandskyddskund? Logga in!