Videotjänster

Många företag kämpar idag en ojämn kamp mot svinn, inbrott och skadegörelse. Inbrott leder till otrygghet, produktionsbortfall och andra störningar i verksamheten. Skadegörelse kostar pengar, tid och engagemang – helt i onödan – och om åtgärder inte sätts in i tid eskalerar ofta skadegörelsen och bidrar till att närmiljön blir otrygg.

Bevakning via larmcentral

Med kameratjänster – som är kopplad till någon av våra larmcentraler – kan du i trygghet veta att rätt åtgärder sätts in. Omedelbart. En väl synlig övervakningskamera verkar dessutom förebyggande mot brottslighet. Om något trots allt skulle inträffa kan du kontrollera vad som verkligen hände, när det hände, hur det gick till och inte minst, vem det var som gjorde det. Företag kan använda bildlösningar för bevakning via extern larmcentral.

Specialister på plats dygnet runt

Specialutbildade operatörer i larmcentralen kan rondera med hjälp av kameran både dag- och nattetid. På distans kan operatörerna verifiera larm och därmed reducera onödiga utryckningar, vilket minskar kostnader för säkerhet.

Säker lagring och realtidsaccess

I STANLEY Securitys larmcentral finns operatörer på plats dygnet runt, året om. Här lagras inspelat material på ett säkert sätt för de som väljer att lagra det hos oss. Den som äger rätten till bilderna kan när som helst titta på inspelat material oberoende var personen befinner sig.

Miljöer och verksamheter för bildövervakning

Flera miljöer och verksamheter kan använda bildövervakning som säkerhetstjänst för exempelvis rondering, virtuella staket och mot skadegörelse. Nedan finns några exempel på användningsområden.

  • Skolor för inbrotts- och skadegörelseprevention
  • Industrins utomhusmiljöer
  • Återvinningsstationer 
  • På lagret – säkrar valda ytor
  • På flygplatsen – bryt inte mönstret
  • På arenan – nålen i höstacken